23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B

Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B

Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B

Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B

Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B
Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B

Đã hoàn thành

Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B

25-05-2019 06:03:30 AM - 721
  • Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B
  • Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B
  • Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B
  • Văn Phòng THMilk-T06; B.A.P - T17-VIETTEL TOWER B

DỰ ÁN : Tầng 06, tầng 15, Tầng 17-VIETTEL TOWER B

ĐỊA ĐIỂM: 285 Cách mạng tháng 8, Quận 10, TpHCM.

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Chung Cư- Office. 

HẠNG MỤC: Hệ thống điện- điện nhẹ.

                      Hệ thống điện phòng cháy chữa cháy

                      Hệ thống điện điều hoà không khí