23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

Đang thi công

Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

19-04-2023 12:00:52 PM - 333
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT
  • Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

Dự án: Nhà máy sản xuất sợi thép và sợi thép bện Bekaert – gói thầu 10KT

Gói thầu: Thi công lắp đặt toàn bộ hệ thống Điện nguồn, điện nhẹ và cấp nguồn cho cơ.