23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

Đã hoàn thành

VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

25-05-2019 06:35:01 AM - 640
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG
 • VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

DỰ ÁN : VINCOM SKY CENTER PHỔ QUANG

ĐỊA ĐIỂM: Địa chỉ. Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Chung Cư. 

HẠNG MỤC: Hệ thống máy phát điện dự phòng.