23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

Đã hoàn thành

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

25-05-2019 08:03:50 AM - 679
  • BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II
  • BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II
  • BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II
  • BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II
  • BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II
  • BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

DỰ ÁN : BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HCM CƠ SỞ II

ĐỊA ĐIỂM: Đường 400 ấp Cây Dầu, Phường Tân Phú, Q9,Tp.HCM

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Bệnh viện. 

HẠNG MỤC: Hệ thống máy phát điện dự phòng.