23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

VINCOM HẬU GIANG

VINCOM HẬU GIANG

VINCOM HẬU GIANG

VINCOM HẬU GIANG

VINCOM HẬU GIANG
VINCOM HẬU GIANG

Đã hoàn thành

VINCOM HẬU GIANG

25-05-2019 01:05:23 PM - 628
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG
 • VINCOM HẬU GIANG

DỰ ÁN : VINCOM PLAZA HẬU GIANG

ĐỊA ĐIỂM: Số 01 đường 3 tháng 2, Khu vực 3, Phường V, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Trung Tâm Thương Mại

HẠNG MỤC: Hệ thống máy phát điện dự phòng.