23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10
VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

Đã hoàn thành

VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

26-02-2020 11:03:42 PM - 683
  • VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10
  • VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10
  • VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10
  • VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10
  • VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10
  • VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

DỰ ÁN :  VĂN PHÒNG TOÀ NHÀ VIETTEL - QUẬN 10

ĐỊA ĐIỂM: 285 CMT8, Quận 10 Tp HCM

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Toà nhà Văn Phòng

HẠNG MỤC: Hệ thống cơ điện