23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A
VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A

Đã hoàn thành

VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A

19-05-2021 01:50:59 PM - 568
  • VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A
  • VĂN PHÒNG HẢI ĐĂNG VÀNG Tầng 13A -VIETTEL TOWER A

DỰ ÁN : Tầng 13A-VIETTEL TOWER A

ĐỊA ĐIỂM: 285 Cách mạng tháng 8, Quận 10, TpHCM.

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Chung Cư- Office. 

HẠNG MỤC: Hệ thống điện- điện nhẹ.

                      Hệ thống điện phòng cháy chữa cháy

                      Hệ thống điện điều hoà không khí