23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A
VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

Đã hoàn thành

VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

19-05-2021 02:48:38 PM - 35
  • VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A
  • VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

DỰ ÁN : VĂN PHÒNG AMERITEC Tầng 25-VIETTEL TOWER A

ĐỊA ĐIỂM: 285 Cách mạng tháng 8, Quận 10, TpHCM.

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Chung Cư- Office. 

HẠNG MỤC: Hệ thống điện- điện nhẹ.

                      Hệ thống điện phòng cháy chữa cháy

                      Hệ thống điện điều hoà không khí