23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

Đã hoàn thành

ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

25-05-2019 06:22:07 AM - 704
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2
  • ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

DỰ ÁN : ESTELLAS HEIGHTS GIAI ĐOẠN 2

ĐỊA ĐIỂM: Đường 25, xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Q2, Tp.HCM 

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Chung Cư. 

HẠNG MỤC: Hệ thống máy phát điện dự phòng.