23/9 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM info@meg.com.vn - megco.com.vn

DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

Đã hoàn thành

DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

26-02-2020 10:37:52 PM - 680
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1
  • DỰ ÁN TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

DỰ ÁN : TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG HẢI QUÂN - Q1

ĐỊA ĐIỂM: 15 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp HCM

PHÂN LOẠI DỰ ÁN: Toà nhà Văn Phòng - TTTM 

HẠNG MỤC: Hệ thống máy phát điện dự phòng.